İç Kontrol

İç Kontrol

1- Cumhuriyet Üniversitesini ve ülkemizi geçmişten günümüze milli ve evrensel değerler ışığında meslek yüksekokulu olarak temsil etmek,

2-Yüksekokulumuz programlarında yapılan eğitim, staj, araştırma, bilgi ve eğitimlerin artırılmasına yönelik imkânların en iyi şekilde kullanılmasını sağlamak,

3- Ulusal ve Uluslararası düzeydeki araştırmaları artırarak sürdürmek,

4- Yapılacak araştırmaların ve çalışmaların ülkemiz önceliklerine yönelik olmasını ve başarılı projelerle desteklenmesini teşvik ederek rekabet gücünü artıracak faaliyetlerin yapılmasını sağlamak,

5- Akademik amaçlı programlara ilave olarak kişilerin en üst düzeyde gelişimini sağlamaya yönelik önlisans programların hazırlanması için alt yapı oluşturmak,

6- Bilimsel ve akademik çalışmalarda en iyi eğitim hizmetlerini sunabilmek, 

7- Ülkemizin ihtiyaçları doğrultusunda mesleki eğitim almış, girişimci, üretken, sorgulayıcı özelliklere sahip milli ve manevi değerlerine bağlı insan gücü yetiştirmek.

 Personel kadromuzla takım çalışmasına bağlı kurum kültürü oluşturarak değişimi yakalamaya çalışan değil, değişime öncülük eden, araştıran, sorgulayan, bilgi üreten, Ülkemizin ve Dünyanın sorunlarına duyarlı, dayanışmacı, rekabetçi, özgürlükçü, haklara saygılı, her alanda yetkin ve kendine güveni tam, çağdaş bilgi ile donanmış, kültürel birikime ve iletişim becerisine sahip, araştırma ve sorun çözme yeteneğine haiz, birey odaklı yöntemleri kullanarak, planlı, girişimci, disiplinli, adaletli, eşitlikçi, devletini ve milletini seven ve onlar için fedakârlıktan kaçınmayan etkin ve etkili çalışmalar yapan ara insan gücünü tamamlayan insanlar yetiştirmektir.

  1 Yüksekokul Müdürü Prof.Dr.Gülay ERCİNS
  2 Yüksekokul Kurulu
  3 Yüksekokul Yönetim Kurulu
  4 Müdür Yardımcısı Dr.Öğr.Üyesi Erdal AĞLAR
  5 Müdür Yardımcısı Ögr. Gör. Yeliz DEMİRCİ
  6 Yüksekokul Sekreteri Ercan GÜLEÇ
  7 Bankacılık ve Finans Bölüm Başkanı Öğr.Gör.Duygu Demet ALTUN
  8 Dış Ticaret ve Pazarlama Bölüm Başkanı Öğr. Gör. Yeliz DEMİRCİ
  9 Yönetim ve Organizasyon Bölüm Başkanı Öğr. Gör. Engin TOSUN
  10 Gıda Teknolojisi Bölüm Başkanı Öğr. Gör. Özlem POLAT
  11 Su Ürünleri Bölüm Başkanı Öğr. Gör. Haldun MUSUL
  12 Öğretim Elamanı Öğr. Gör. Engin TOSUN
  13 Öğretim Elamanı Öğr. Gör. Duygu Demet ALTUN
  14 Öğretim Elamanı Öğr. Gör. Tuğba TÜĞLEGEN
  15 Öğretim Elamanı Dr.Öğr.Üyesi Seher DİRİCAN
  16 Öğretim Elamanı Dr.Dr.Öğr.Üyesi Erdal AĞLAR
  17 Öğretim Elamanı Öğr. Gör. Ahmet SÜMBÜL
  18 Öğretim Elamanı Öğr. Gör. Özlem POLAT
  19 Bilgisayar İşletmeni (Yazı İşleri Sorumlusu ve Memuru) Hakan BUDAK
  20 Bilgisayar İşletmeni (Mali İşler Sorumlusu ve Memuru) Kürşad AYHAN
  21 Bilgisayar İşletmeni (Mali İşler Sorumlusu ve Memuru) Hasan DAL
  22 Şirket Personeli (Öğrenci İşleri) Rıza AKSU
  23 Güvenlik Görevlisi Cemal ŞAHİN
  24 Güvenlik Görevlisi M. Şerif FİDAN
  25 Güvenlik Görevlisi Serkan HERGÜL
  26 Yüksekokul Hizmetli Kenan TEZCAN
  27 Şirket Personeli (Hizmetli) Şamil KARABAL
  28 Vakıf Personeli (Kütüphane İşleri) Deniz ŞAHİN
  29 Yüksekokul Hizmetli (Danışma) Yavuz Selim ERDOĞAN
  30 Öğretim Elamanı Öğr. Gör. Didem KAYHAN