Müdürün Mesajı


Sevgili  Öğrenciler

Türkiye’nin geleceğinin bir anlamda mesleki eğitime endeksli olduğu bilinen bir gerçektir. Tarihsel süreci içerisinde değişik misyonlar yüklenmiş olan Meslek Yüksekokullarının en önemli amacı sanayi, ticari ve hizmet sektörlerinin rekabet güçlerini arttıracak yönde nitelikli insan gücü yetiştirmektir. Ayrıca, sanayinin ihtiyacı olan ara kademe teknik elemanlarının eğitimini gerçekleştirmektedir. Bu kapsamda gelişen teknolojiye uyum sağlayabilen, iyi iletişim kurabilen, çalışkan, yaratıcı, girişimci, ciddi, geniş ufuklu, araştırmacı, takım çalışmasına katılabilen, sorumluluk alabilen, yeniliklere açık, teknolojiyi takip edebilen, hızlı ve doğru kararlar verebilen, bunun yanında insan haklarına saygılı, dürüst, etik ve ahlaki değerlere sahip, Atatürk İlke ve İnkılâplarını özümseyen öğrenciler  yetiştirerek ülkenin sosyo-ekonomik gelişimine katkı sunmak Meslek Yüksekokulumuzun temel hedefleri olarak saptanmıştır.

Yukarı