Sınavlarda Uyulması Gereken Kurallar


 Sınavlarda Uyulması Gereken Kurallar

1. Öğrenciler sınavın başlama saatinden beş dakika önce sınav salonunda yerlerini almalıdır ve herhangi bir özel durum yoksa sınavlar sınav takviminde belirtilen saatte başlamalıdır.

2. Sınavın başlangıcından 15 dakika sonra gelen öğrenci sınava alınmayacaktır.

3. Sınavın ilk 15 dakikası içinde öğrencilerin sınavdan çıkmasına izin verilmeyecektir. Daha sonra, hangi nedenle olursa olsun, çıkan öğrenciler, sınava tekrar alınmayacaklardır.

4. Öğrenciler sınavda “öğrenci kimlik belgesi”ni bulundurmak zorundadır. İstenildiği takdirde kimlik belgeleri sınav boyunca sıranın üzerinde bulundurulmalıdır.

5. Sınav süresince cep telefonunuzu kapalı tutunuz. Telefonunuzun sesinin kapalı olması yeterli değildir. Bütünüyle kapamanız ve görünmeyen bir yerde muhafaza etmeniz gerekmektedir. Cep telefonu ile ilgili tüm sorumluluk öğrenciye aittir.

6. Sınavlarda kullanılacak hesap makineleri, yalnızca sınavın gerektirdiği kadar işlemi yapacak yetenekte olmalıdır. Aksi belirtilmedikçe, data bank gibi gelişmiş depolama özellikleri olan makinelerle, grafik çizebilecek kadar yetenekte olan ileri düzey hesap makinelerinin sınavlarda kullanılmasına izin verilmeyecektir.

7. Sınav başlangıcından itibaren gözetmenlerin uyarılarına uyunuz. Gözetmenler sınav düzenini korumak adına oturma düzeninde değişiklik yapma yetkisine sahiptirler. Sınav boyunca gözetmenin yer değişikliği isteklerine uyunuz.

8. Sıraların üzerinde sınavla ilgili olabileceği düşünülen yazıları temizleyip, ders notlarınızı (açık düzen sınavlar hariç) sıranın üzerinden ve altından kaldırınız.

9. Açık düzen sınavlarda, kitaplar ve defterler haricindeki ders notlarınızın tamamı toplu olarak kapaklı bir klasör içinde takılı olmalı, sınav boyunca kesinlikle klasörden çıkarılmamalıdır. Size ait tüm notlar, kendi önünüzde bulundurulmalıdır.

10. Sınav başlamadan önce sınavda ihtiyaç duyabileceğiniz kalem, silgi, cetvel, hesap makinesi, tablolar vb. araç ve gereçleri yanınızda bulundurmanız gerekmektedir. Sınav esnasında herhangi bir araç gerecin ortak kullanımı yasaktır.

11. Tablo kullanımı gerektiren sınavlarda öğrenciler ilgili öğretim üyesi tarafından hazırlanmış ve fotokopisi alınmış tabloyu kullanabileceklerdir. Tablonun üzerinde öğrencinin numarası, ad ve soyadı yazılı olmalıdır. Öğrenciler kendi hazırladıkları tabloları kullanamazlar. Sınav esnasında tablolar kontrol edileceğinden herhangi bir yerinde derse ilişkin bir not bulunması halinde kopya işlemi yapılır.

12. Sınav esnasında uyarılara rağmen düzeni bozucu davranışları sürdüren veya sınav esnasında kopya çeken veya çekmeye yeltenen öğrencilerin bu durumları gözetmen(ler) tarafından tutulacak bir tutanak ile belgelenecek ve haklarında yasal işlem başlatılacaktır.

13. Sınav bitiminde soru ve cevap kâğıtlarınızı gözetmenlerin belirttiği düzende teslim ediniz. Sınavdaki sorularla ilgili yorumlarınızı ve tartışmalarınızı sınav salonu dışında yapınız.

 Tüm öğrencilerimizin sınavlarında başarılar dileriz.

Yukarı