İÇ KONTROL

1- Cumhuriyet Üniversitesini ve ülkemizi geçmişten günümüze milli ve evrensel değerler ışığında meslek yüksekokulu olarak temsil etmek,

2-Yüksekokulumuz programlarında yapılan eğitim, staj, araştırma, bilgi ve eğitimlerin artırılmasına yönelik imkânların en iyi şekilde kullanılmasını sağlamak,

3- Ulusal ve Uluslararası düzeydeki araştırmaları artırarak sürdürmek,

4- Yapılacak araştırmaların ve çalışmaların ülkemiz önceliklerine yönelik olmasını ve başarılı projelerle desteklenmesini teşvik ederek rekabet gücünü artıracak faaliyetlerin yapılmasını sağlamak,

5- Akademik amaçlı programlara ilave olarak kişilerin en üst düzeyde gelişimini sağlamaya yönelik önlisans programların hazırlanması için alt yapı oluşturmak,

6- Bilimsel ve akademik çalışmalarda en iyi eğitim hizmetlerini sunabilmek, 

7- Ülkemizin ihtiyaçları doğrultusunda mesleki eğitim almış, girişimci, üretken, sorgulayıcı özelliklere sahip milli ve manevi değerlerine bağlı insan gücü yetiştirmek.

 Personel kadromuzla takım çalışmasına bağlı kurum kültürü oluşturarak değişimi yakalamaya çalışan değil, değişime öncülük eden, araştıran, sorgulayan, bilgi üreten, Ülkemizin ve Dünyanın sorunlarına duyarlı, dayanışmacı, rekabetçi, özgürlükçü, haklara saygılı, her alanda yetkin ve kendine güveni tam, çağdaş bilgi ile donanmış, kültürel birikime ve iletişim becerisine sahip, araştırma ve sorun çözme yeteneğine haiz, birey odaklı yöntemleri kullanarak, planlı, girişimci, disiplinli, adaletli, eşitlikçi, devletini ve milletini seven ve onlar için fedakârlıktan kaçınmayan etkin ve etkili çalışmalar yapan ara insan gücünü tamamlayan insanlar yetiştirmektir.

Yukarı