Müdürün Mesajı

Sevgili  Öğrenciler Türkiye’nin geleceğinin bir anlamda mesleki eğitime endeksli olduğu bilinen bir gerçektir. Tarihsel süreci içerisinde değişik misyonlar yüklenmiş olan Meslek Yüksekokullarının en önemli amacı sanayi, ticari ve hizmet sektörlerinin rekabet güçlerini arttıracak yönde nitelikli insan gücü yetiştirmektir. Ayrıca, sanayinin ihtiyacı olan ara kademe teknik elemanlarının eğitimini gerçekleştirmektedir. Bu kapsamda gelişen teknolojiye uyum sağlayabilen, iyi iletişim kurabilen, çalışkan, yaratıcı, girişimci, ciddi, geniş ufuklu, araştırmacı, takım çalışmasına katılabilen, sorumluluk ala...

Devamı

Haberler