Tarımsal Ürünlerde Genetik Yaklaşımlar ve Küresel İklim Değişikliğine Karşı Kullanımı

Haber Tarihi :   03.11.2022

Okulumuz Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölüm Başkanı Öğretim Görevlisi Ahmet SÜMBÜL tarafından Tarımsal Ürünlerde Genetik Yaklaşımlar ve Küresel İklim Değişikliğine Karşı Kullanımı konulu seminer verildi. 

Seminere okulumuz akdemik presoneli, öğrencileri, Suşehri Sezai Karakoç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri katıldı. Seminerde Hocamız, insanlık tarihi kadar eski olan bitki ıslahı, teknolojinin gelişmesiyle hızlı bir ilerleme kaydetmiştir. Klasik ıslah yöntemlerine göre daha hızlı sonuç alınabilen biyoteknolojik yöntemler sayesinde bitkilerin birçok özelliğinde ıslahçılar tarafından iyileştirmeler yapılmıştır. Yapılan iyileştirmeler, bitkisel ürünlerin verim ve kalite artışının yanında bitkilerin birçok hastalık ve zararlılara karşı dayanıklılığının arttırılması şeklinde başlamıştır. Günümüzde ise ıslah çalışmaları bitkisel ürünlerin verim ve kalite artışı gibi bitkisel özelliklerin yanı sıra bitkisel ürünlerin besin içeriklerinin arttırılması, çeşitli hastalıkların tedavisi için bitki bünyesinde yenilebilir aşıların üretilmesi, tarımsal ürünlerin muhafaza sürelerinin uzatılması ve süs bitkilerinde renk çeşitliliğinin arttırılması gibi konulara doğru yönelmiştir.

Dünyamızı tehdit eden başlıca sorun olan küresel iklim değişikliği karşısında temel besin kaynağımız olan bitkilerinde değişen iklim şartlarına uyumlu hale getirilmesi gerektiğini. Günümüzde önem arz eden bu soruna karşı ıslahçıların biyoteknolojik ıslah yöntemlerini kullanarak kuraklıkla baş edebilen ve suyu az kullanan bitki geliştirmek için yoğun çaba sarf edilmesi gerektiğini söyledi.

Yukarı