Telefon: 0 346 311 5022 Belgegeçer: 0 346 311 5023 susehri@cumhuriyet.edu.tr

Menü

İç Kontrol

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Suşehri Timur Karabal Meslek Yüksekokulu

İç Kontrol

1- Cumhuriyet Üniversitesini ve ülkemizi geçmişten günümüze milli ve evrensel değerler ışığında meslek yüksekokulu olarak temsil etmek,

2-Yüksekokulumuz programlarında yapılan eğitim, staj, araştırma, bilgi ve eğitimlerin artırılmasına yönelik imkânların en iyi şekilde kullanılmasını sağlamak,

3- Ulusal ve Uluslararası düzeydeki araştırmaları artırarak sürdürmek,

4- Yapılacak araştırmaların ve çalışmaların ülkemiz önceliklerine yönelik olmasını ve başarılı projelerle desteklenmesini teşvik ederek rekabet gücünü artıracak faaliyetlerin yapılmasını sağlamak,

5- Akademik amaçlı programlara ilave olarak kişilerin en üst düzeyde gelişimini sağlamaya yönelik önlisans programların hazırlanması için alt yapı oluşturmak,

6- Bilimsel ve akademik çalışmalarda en iyi eğitim hizmetlerini sunabilmek, 

7- Ülkemizin ihtiyaçları doğrultusunda mesleki eğitim almış, girişimci, üretken, sorgulayıcı özelliklere sahip milli ve manevi değerlerine bağlı insan gücü yetiştirmek.

 Personel kadromuzla takım çalışmasına bağlı kurum kültürü oluşturarak değişimi yakalamaya çalışan değil, değişime öncülük eden, araştıran, sorgulayan, bilgi üreten, Ülkemizin ve Dünyanın sorunlarına duyarlı, dayanışmacı, rekabetçi, özgürlükçü, haklara saygılı, her alanda yetkin ve kendine güveni tam, çağdaş bilgi ile donanmış, kültürel birikime ve iletişim becerisine sahip, araştırma ve sorun çözme yeteneğine haiz, birey odaklı yöntemleri kullanarak, planlı, girişimci, disiplinli, adaletli, eşitlikçi, devletini ve milletini seven ve onlar için fedakârlıktan kaçınmayan etkin ve etkili çalışmalar yapan ara insan gücünü tamamlayan insanlar yetiştirmektir.

  1 Yüksekokul Müdürü Yrd. Doç. Dr. Vehbi ÜNAL
  2 Yüksekokul Kurulu
  3 Yüksekokul Yönetim Kurulu
  4 Müdür Yardımcısı Ögr. Gör. Veysel YILMAZ
  5 Müdür Yardımcısı Ögr. Gör. Haldun MUSUL
  6 Yüksekokul Sekreteri Ercan GÜLEÇ
  7 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölüm Başkanı Öğr. Gör. Veysel YILMAZ
  8 Bankacılık ve Finans Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Mustafa ÖZKAN
  9 Dış Ticaret ve Pazarlama Bölüm Başkanı Öğr. Gör. Yeliz DEMİRCİ
  10 Yönetim ve Organizasyon Bölüm Başkanı Öğr. Gör. Canan YILMAZ
  11 Gıda Teknolojisi Bölüm Başkanı Öğr. Gör. Servet KARAÇINAR
  12 Su Ürünleri Bölüm Başkanı Öğr. Gör. Haldun MUSUL
  13 Öğretim Elamanı Öğr. Gör. Engin TOSUN
  14 Öğretim Elamanı Öğr. Gör. Duygu Demet ALTUN
  15 Öğretim Elamanı Öğr. Gör. Tuğba TÜĞLEGEN
  16 Öğretim Elamanı Yrd. Doç. Dr. Seher DİRİCAN
  17 Öğretim Elamanı Yrd. Doç. Dr. Erdal AĞLAR
  18 Öğretim Elamanı Öğr. Gör. Ahmet SÜMBÜL
  19 Öğretim Elamanı Öğr. Gör. Özlem POLAT
  20 Bilgisayar İşletmeni (Yazı İşleri Sorumlusu ve Memuru) Hakan BUDAK
  21 Bilgisayar İşletmeni (Mali İşler Sorumlusu ve Memuru) Kürşad AYHAN
  22 Bilgisayar İşletmeni (Mali İşler Sorumlusu ve Memuru) Hasan DAL
  23 Hizmetli (Öğrenci İşleri) Orhan YÜZÜAK
  24 Şirket Personeli (Öğrenci İşleri) Rıza AKSU
  25 Güvenlik Görevlisi Cemal ŞAHİN
  26 Güvenlik Görevlisi M. Şerif FİDAN
  27 Güvenlik Görevlisi Hüseyin BÜLBÜL
  28 Güvenlik Görevlisi Serkan HERGÜL
  29 Yüksekokul Hizmetli Kenan TEZCAN
  30 Yüksekokul Hizmetli Salih DAVARCI
  31 Şirket Personeli (Hizmetli) Şamil KARABAL
  32 Vakıf Personeli (Kütüphane İşleri) Deniz ŞAHİN
  33 Şirket Personeli (Kaloriferci) Mehmet Ali KOÇER
  34 Yüksekokul Hizmetli (Danışma) Yavuz Selim ERDOĞAN
  35 Öğretim Elamanı Öğr. Gör. Didem KAYHAN

İç Kontrol İş Akış Şemaları