Telefon: 0 346 311 5022 Belgegeçer: 0 346 311 5023 susehri@cumhuriyet.edu.tr

Menü

İç Kontrol

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Suşehri Timur Karabal Meslek Yüksekokulu

İç Kontrol

1- Cumhuriyet Üniversitesini ve ülkemizi geçmişten günümüze milli ve evrensel değerler ışığında meslek yüksekokulu olarak temsil etmek,

2-Yüksekokulumuz programlarında yapılan eğitim, staj, araştırma, bilgi ve eğitimlerin artırılmasına yönelik imkânların en iyi şekilde kullanılmasını sağlamak,

3- Ulusal ve Uluslararası düzeydeki araştırmaları artırarak sürdürmek,

4- Yapılacak araştırmaların ve çalışmaların ülkemiz önceliklerine yönelik olmasını ve başarılı projelerle desteklenmesini teşvik ederek rekabet gücünü artıracak faaliyetlerin yapılmasını sağlamak,

5- Akademik amaçlı programlara ilave olarak kişilerin en üst düzeyde gelişimini sağlamaya yönelik önlisans programların hazırlanması için alt yapı oluşturmak,

6- Bilimsel ve akademik çalışmalarda en iyi eğitim hizmetlerini sunabilmek, 

7- Ülkemizin ihtiyaçları doğrultusunda mesleki eğitim almış, girişimci, üretken, sorgulayıcı özelliklere sahip milli ve manevi değerlerine bağlı insan gücü yetiştirmek.

 Personel kadromuzla takım çalışmasına bağlı kurum kültürü oluşturarak değişimi yakalamaya çalışan değil, değişime öncülük eden, araştıran, sorgulayan, bilgi üreten, Ülkemizin ve Dünyanın sorunlarına duyarlı, dayanışmacı, rekabetçi, özgürlükçü, haklara saygılı, her alanda yetkin ve kendine güveni tam, çağdaş bilgi ile donanmış, kültürel birikime ve iletişim becerisine sahip, araştırma ve sorun çözme yeteneğine haiz, birey odaklı yöntemleri kullanarak, planlı, girişimci, disiplinli, adaletli, eşitlikçi, devletini ve milletini seven ve onlar için fedakârlıktan kaçınmayan etkin ve etkili çalışmalar yapan ara insan gücünü tamamlayan insanlar yetiştirmektir.

  1 Yüksekokul Kurulu
  2 Yüksekokul Yönetim Kurulu
  3 Müdür Yardımcısı Dr.Öğr.Üyesi Erdal AĞLAR
  4 Müdür Yardımcısı Ögr. Gör. Yeliz DEMİRCİ
  5 Yüksekokul Sekreteri Ercan GÜLEÇ
  6 Bankacılık ve Finans Bölüm Başkanı Öğr.Gör.Duygu Demet ALTUN
  7 Dış Ticaret ve Pazarlama Bölüm Başkanı Öğr. Gör. Yeliz DEMİRCİ
  8 Yönetim ve Organizasyon Bölüm Başkanı Öğr. Gör. Engin TOSUN
  9 Gıda Teknolojisi Bölüm Başkanı Dr. Öğret. Üyesi Bektaş SÖNMEZ
  10 Su Ürünleri Bölüm Başkanı Öğr. Gör. Haldun MUSUL
  11 Öğretim Elamanı Öğr. Gör. Engin TOSUN
  12 Öğretim Elamanı Öğr. Gör. Duygu Demet ALTUN
  13 Öğretim Elamanı Öğr. Gör. Tuğba TÜĞLEGEN
  14 Öğretim Elamanı Dr.Öğr.Üyesi Seher DİRİCAN
  15 Öğretim Elamanı Dr.Dr.Öğr.Üyesi Erdal AĞLAR
  16 Öğretim Elamanı Öğr. Gör. Ahmet SÜMBÜL
  17 Öğretim Elamanı Öğr. Gör. Özlem POLAT
  18 Bilgisayar İşletmeni (Yazı İşleri Sorumlusu ve Memuru) Hakan BUDAK
  19 Bilgisayar İşletmeni (Mali İşler Sorumlusu ve Memuru) Kürşad AYHAN
  20 Bilgisayar İşletmeni (Mali İşler Sorumlusu ve Memuru) Hasan DAL
  21 Şirket Personeli (Öğrenci İşleri) Rıza AKSU
  22 Güvenlik Görevlisi Cemal ŞAHİN
  23 Güvenlik Görevlisi M. Şerif FİDAN
  24 Güvenlik Görevlisi Serkan HERGÜL
  25 Yüksekokul Hizmetli Kenan TEZCAN
  26 Şirket Personeli (Hizmetli) Şamil KARABAL
  27 Vakıf Personeli (Kütüphane İşleri) Deniz ŞAHİN
  28 Yüksekokul Hizmetli (Danışma) Yavuz Selim ERDOĞAN
  29 Öğretim Elamanı Öğr. Gör. Didem KAYHAN

İç Kontrol İş Akış Şemaları