Dış Ticaret

Tanıtım

 DIŞ TİCARET

Bu yüksek öğretim programının amacı, ithalat-ihracat kambiyo konularında yetişmiş ara elemanlar yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Programın Amacı: Dış ticaret programının amacı, ihracat ve ithalat işlemleri konusunda çalışacak meslek elemanlarını yetiştirmektir.

Program Çıktıları:

Dış Ticaret Ön-lisans Programını başarıyla tamamlayan öğrenciler aşağıdaki bilgi, beceri ve yetkinliklere sahip olacaklardır:

§                İş yaşamının gereklerini yerine getiren dış ticaret uzmanı yeteneklerine sahip olmak.

§                Dış ticaret ile ilgili belgelerin neler olduğunu bilmek ve düzenleyebilmek.

§                Dış ticaret ile ilgili ulusal ve uluslararası kurumların neler olduğunu ve hangi faydaları sağladığını bilmek.

§                Dış ticaret ile ilgili mevzuata hakim olmak.

§                Dış ticaret ortamında uluslar arası rekabet unsurlarından ve pazarlama tekniklerınden haberdar olmak.

§                Dış ticarette kullanılan ulaştırma modları ve ödeme şekillerinden haberdar olmak.

§                Dış ticarette kullanılan teslim şekillerinin ne olduğunu ve aralarındaki farkları bilmek.

§                Dış ticaretle bağlantılı risk kavramı ve unsurlarını bilmek, koruyucu önlemler ve uygulamaları hakkında bilgi sahibi olmak.

§                Bağımsız, proaktif, girişimci ve yaratıcı fikir kullanarak gerçek iş ortamında çalışma becerisine sahip olmak.

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler: Dış ticaret programında ekonomi, muhasebe, hukuk, işletme, Avrupa Birliği, Uluslararası ilişkilerle ilgili dersler okutulur.

Mezunların Kazandığı Ünvan ve Dikey Geçiş İmkanları

Dış Ticaret Programı mezunları “DIŞ TİCARET MESLEK ELEMANI” ünvanını kazanırlar. Sınavsız olarak Eskişehir Anadolu Üniversitesi İktisat-İşletme Lisans programlarına yatay geçiş yapabilirler veya dikey geçiş sınavı ile 4 yıllık fakültelerin ilgili alanlarına geçiş yapabilirler.

 Dikey Geçiş Olanakları:


İki yıllık ana eğitimlerini tamamlamaya hak kazanan öğrenciler; Yüksek Öğrenim Kurumunun yapmakta olduğu Dikey Geçiş Sınavında başarılı oldukları takdirde, üniversitelerin İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde yer alan İşletme, İktisat ve Uluslararası Ticaret ve Finansman bölümlerine; farklı üniversitelerde yer alan Bankacılık ve Finans, Bankacılık ve Finansman, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Ekonomi, Ekonomi ve Finans, İktisat, İşletme, İşletme Bilgi Yönetimi, İşletme Enformatiği, İşletme-Ekonomi, Lojistik Yönetimi, Sermaye Piyasası, Uluslararası Finans, Uluslararası İşletme, Uluslararası İşletmecilik, Uluslararası Ticaret, Uluslararası Ticaret ve Finansman, Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik bölümlerine devam edebileceklerdir.

Kariyer Olanakları:

Dış Ticaret mezunları;

§                KPSS’ ye girip Gümrük Uzmanı olabilirler.

§                Gümrükler Genel Müdürlüğü ve Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü ve Gümrük ve Muhafaza Baş Müdürlükleri’ nde çalışabilirler.

§                Muhafaza memuru, Onay servisi memuru, Muayene memuru olabilirler.

§                Gerekli sınavlara girerek önce Gümrük Müşavir Yardımıcısı, daha sonra da Gümrük Müşaviri olabilirler.

§                Dış Ticaret Müsteşarlığı’nda (DTM) Dış Ticaret Uzmanı veya Yardımcısı olarak çalışabilirler.

Akademik Kadro

Bağlantılar

İletişim

 0346 311 5021

Telefon

Telefon: 0 346 311 5022

Adres

Cumhuriyet Üniversitesi Suşehri Kampüsü

Email

susehri@cumhuriyet.edu.tr

Belgegeçer

Belgegeçer: 0 346 311 5023