Telefon: 0 346 311 5022 susehri@cumhuriyet.edu.tr

Menü

Su Ürünleri

Suşehri Timur Karabal Meslek Yüksekokulu Su Ürünleri Bölümünün Amacı: Deniz ve tatlı su kaynakları ile bu kaynaklarda yaşayan canlıların özellikleri, yetiştiriciliği, avcılığı, işlemesi ve bu kaynakların korunması ve yönetimi konularında bilgiler ve uygulamasını öğretmek, su ürünleri alanına ait temel bilgilerle donanmış, nitelikli, çevresine duyarlı ve çalışmayı ilke edinen su ürünleri teknikerleri yetiştirmektir.

 

Su Ürünleri Bölümünde Okutulan Bazı Dersler: Su ürünleri bölümünde matematik, kimya, biyoloji gibi temel bilim derslerinden başka ekoloji, limnoloji, balık biyolojisi, balık anatomisi, su omurgasızları, su kalitesi ve kontrolü, balık sistematiği, su bitkileri, avlama teknikleri, av malzemeleri yapım tekniği, iç su balıkları üretim teknikleri, deniz balıkları yetiştiriciliği, kabuklu ve eklembacaklı yetiştiriciliği, akvaryum balıkları ve yetiştiriciliği, balık besleme, balık hastalıkları ve su ürünleri işleme ve teknolojisi gibi dersler okutulmakta ve uygulamalar yaptırılmaktadır. Uygulamalar ve pratik dersleri Suşehri Timur Karabal Meslek Yüksekokuluna ait olan Çamlıgöze balık üretim tesisinde yaptırılmaktadır.

 

Mezunların Kazandıkları Ünvan: Su ürünleri bölümünü bitirenlere "Su Ürünleri Teknikeri" ünvanı verilmektedir.

 

Çalışma Alanları: Su ürünleri teknikeri, devlet veya özel sektöre ait Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Su Ürünleri Fakülteleri, Kıyı Kültür Tesisleri (Kıyı ve Kıyı Ötesi Kafes Üniteleri, Kuluçkahaneler, Dalyanlar, Ticari Balıkçı Tekneleri, Balık İşleme Tesisleri, Gıda Sektörü, Kaynak, Akarsu, Göl ve Göletlerde Faaliyet Gösteren Yetiştirme Tesisleri Alabalık, Sazan, Çipura, Levrek vb.) gibi faaliyet gösteren merkezlerde çalışabilmektedir. Ayrıca su ürünleri üretimini, işlemesini ve pazarlamasını yapan özel üretim yerini kendileri de açabilmektedir. Su ürünleri ön lisans bölümünü başarıyla tamamlayanların Dikey Geçiş Yapılabilecekleri Lisans Programları ise Su Ürünleri Mühendisliği, Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği ve Zootekni’dir.

 

Suşehri Timur Karabal Meslek Yüksekokulu Su Ürünleri Bölümünde 2013 yılı itibariyle 2 Yardımcı Doçent ve 1 Öğretim Görevlisi görev yapmaktadır.