Telefon: 0 346 311 5022 Belgegeçer: 0 346 311 5023 susehri@cumhuriyet.edu.tr

Menü

FAKÜLTEMİZ

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Suşehri Timur Karabal Meslek Yüksekokulu

Müdürün Mesajı

Sevgili  Öğrenciler

Cumhuriyet Üniversitesi Suşehri Timur Karabal Meslek Yüksek Okulumuz 1995 yılında kurulmuş olup, 1998 yılında Suşehri Belediyesine ait ek hizmet binasında tek katta iki programla ( Bahçe Ziraatı ve Besicilik ) eğitim – öğretime başlamıştır. Değişen ve gelişen koşullar şuandaki okul binamıza taşınmamızı sağlamıştır. Bilindiği gibi bir ülkenin gelişmesini etkileyen faktörlerin başında, eğitilmiş insan gücü gelir. Bu ise, iyi planlanmış bir eğitimle mümkün olabilir. Günümüzün hızla değişen rekabet koşulları, nitelikli iş gücüne olan ihtiyacı her geçen gün artırmaktadır. Yüksek Okulumuzun temel amaçlarından birisi, ülkemizin sanayi ve hizmet sektöründe çalışma olanağı bulacak, sorumluluk duygusu ve etik değerlere sahip, donanımlı, bilgili, hevesli, araştırıcı, sorgulayıcı ve çağdaş eğitimi almış; bilgisayar ve bilgi teknolojileriyle donanmış, çalıştığı iş yerinde farklılık yaratabilen, verimliliği arttıran, mesleki ve teknik alanda ara meslek elemanı yetiştirmektir.