Telefon: 0 346 311 5022 Belgegeçer: 0 346 311 5023 susehri@cumhuriyet.edu.tr

Menü

MESLEK YÜKSEKOKULUMUZ

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Suşehri Timur Karabal Meslek Yüksekokulu

Tanıtım

Tanıtım

  • Meslek Yüksekokulumuz 1995 yılında kurulmuş olup, 1998 yılında Suşehri Belediyesine ait ek hizmet binasında tek katta iki programla ( Bahçe Ziraatı ve Besicilik ) eğitim – öğretime başlamıştır. 
  • Okulumuz 2001 yılında Erzincan Karayolu üzerindeki hayırsever İşadamı Ahmet KARABALtarafından yaptırılan binasına taşınmış ve bu binada Temmuz 2005 yılına kadar toplam 8 programla eğitim – öğretim hayatına devam etmiştir.
     
  • Okulumuz Örgün Öğretiminde; Maliye, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, İşletme, Dış Ticaret, Pazarlama, Bahçe Ziraatı, Peyzaj ve Süs Bitkileri, Gıda Teknolojileri, Süt ve Süt Ürünleri, Su Ürünleri Yetiştiriciliği, İkinci Öğretiminde; Maliye ve Dış Ticaret programları bulunmaktadır. 

  • Okulumuz da yüzbin m2 açık alan üzerine kurulan, beşbinsekizyüz m2'lik 2 bina ve bünyesinde bulunan; 1 adet bilgisayar laboratuarı, 1 adet kimya ve gıda laboratuarı, alabalık ve sazan üretim ve uygulama tesisi, fide ve sebze üretim seraları ile öğrencilerimize bu alanlarda uygulamalı olarak eğitim verilmektedir.

  • Yüksekokulumuz 3 Yardımcı Doçent, 14 Öğretim Görevlisi, 11 idari personel ve eğitim gören 950 öğrencisi ile ülkemize eğitim ve öğretim alanında hizmet vermektedir. Ayrıca Meslek Yüksekokulumuzun kadrolu 4 Öğretim görevlisi 13 / b ile Üniversitemize bağlı diğer Meslek Yüksekokullarında görev yapmaktadır.

 

Misyon - Vizyon

 Misyonumuz:

—Meslek Yüksekokulumuz programlarında yapılan eğitim, staj, araştırma, bilgi ve eğitimlerin artırılmasına yönelik imkânların en iyi şekilde kullanılması,

—Ulusal ve Uluslararası düzeydeki araştırmaları artırarak sürdüren,

—Yapılacak araştırmaların ve çalışmaların Ülkemiz önceliklerine yönelik olmasını ve başarılı projelerle desteklenmesini teşvik ederek rekabet gücünü artıracak faaliyetlerin yapılması,

—Akademik amaçlı programlara ilave olarak kişilerin en üst düzeyde gelişimini sağlamaya yönelik önlisans programların hazırlanması için alt yapı oluşturmak,

—Bilimsel ve akademik çalışmalarda en iyi eğitim hizmetlerini sunabilmek,

—Bilimsel çalışmalara, nitelikli eğitim ve uygulama işlemlerini yürüterek topluma hizmet yükümlülüğünü yerine getirebilmek ve toplumsal çalışma ortamını yaratmak,

—Yeni ufuklar açıp istenilen hedefe doğru üstün başarı performansı sağlayabilmektir.

Vizyonumuz:

Personel kadromuzla takım çalışmasına bağlı kurum kültürü oluşturarak değişimi yakalamaya çalışan değil, değişime öncülük eden, araştıran, sorgulayan, bilgi üreten, Ülkemizin ve Dünyanın sorunlarına duyarlı, dayanışmacı, rekabetçi, özgürlükçü, haklara saygılı, her alanda yetkin ve kendine güveni tam, çağdaş bilgi ile donanmış, kültürel birikime ve iletişim becerisine sahip, araştırma ve sorun çözme yeteneğine haiz, birey odaklı yöntemleri kullanarak, planlı, girişimci, disiplinli, adaletli, eşitlikçi, devletini ve milletini seven ve onlar için fedakârlıktan kaçınmayan etkin ve etkili çalışmalar yapan ara insan gücünü tamamlayan insanlar yetiştirmektir.

Yüksekokulumuza Emeği Geçenler

   Prof. Dr. Hüseyin SARI    Müdür
   Prof. Dr. Atalay SÖKMEN    Müdür
   Prof. Dr. Ulusoy BALİ    Müdür
   Yrd. Doç.Dr. Vehbi ÜNAL    Müdür

Suşehri Timur Karabal Meslek Yüksekokulu Kamu Hizmet Envanteri ve Standartları Tablosu

Suşehri Timur Karabal Meslek Yüksekokulu Kamu Hizmet Standartları Tablosu

Suşehri Timur Karabal Meslek Yüksekokulu Kamu Hizmet Standartları Tablosunu PDF ve Word dosyası olarak indirebilirsiniz.


Word Dosyası İndir

Pdf Dosyası İndir

Suşehri Timur Karabal Meslek Yüksekokulu Kamu Hizmet Envanteri Tablosu

Suşehri Timur Karabal Meslek Yüksekokulu Kamu Hizmet Envanteri Tablosunu PDF ve Excel dosyası olarak indirebilirsiniz.


Excel Dosyası İndir

Pdf Dosyası İndir